Privacybeleid

De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven, gevestigd aan Nijverheidsweg-Noord 114 3812 PN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://opgravingsbedrijven.nl/ Nijverheidsweg-Noord 114 3812 PN Amersfoort 0475-504961

Dhr. drs. A.H. Schutte is beheerder van deze website. Hij is te bereiken via schutte@econsultancy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Geautomatiseerde besluitvorming: De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven) tussen zit.

De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.